Gymbom Teknoloji A.Ş. / Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: 4/5, Akın İş Merkezi Şişli İstanbul, Türkiye
+90 212 230 85 00
Gymbom Teknoloji A.Ş. / Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: 4/5, Akın İş Merkezi Şişli İstanbul, Türkiye
+90 212 230 85 00
gymbom.com

Bir alan adı, İnternet içinde bir idari özerklik, yetki veya kontrol alanını tanımlayan bir tanımlama dizisidir. Etki alanı adları, çeşitli ağ bağlamlarında ve uygulamaya özel adlandırma ve hitap etme amaçları. Genel olarak, bir alan adı bir ağ alanını tanımlar, veya İnternet’e erişmek için kullanılan kişisel bir bilgisayar gibi bir İnternet Protokolü (IP) kaynağını temsil eder, bir web sitesini barındıran bir sunucu bilgisayar veya web sitesinin kendisi veya İnternet aracılığıyla iletilen diğer herhangi bir hizmet. 2017 yılında 330,6 milyon alan adı tescil edilmiştir.